Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

DARTS4BLIND

Ülkemizdeki engelli bireylerin genel nüfusa oranı dikkate alındığında Engelliler İdaresi Başkanlığınca yapılan araştırmaya göre, Türkiye nüfusunun yüzde 12,29'unu engelliler oluşturuyor. Bu veriden de yola çıkarak engelli bireyler için çok çalışmamız gerektiği daha iyi anlaşılmaktadır. Ayrıca her bir bireyin bir engelli adayı olduğu hesaba katıldığında bu çalışmalar daha fazla önem arz etmektedir

Onların hayatlarını kolaylaştırmak için yaşam alanlarının onlar için uygun hale getirilmesi, toplumsal yaşam alanlarında yürüme bantlarının oluşturulması sesli trafik ışıklarının yaygınlaştırılması alışveriş merkezlerinin okulların resmi kurumların engellilere göre uyumlu hale getirilmesi ve toplumsal bilinç oluşturulması önem arz etmektedir.

Bu çalışmaların yanı sıra beden eğitimi ve sporsal faaliyetlerle onların hayata bağlandıklarını, yaşama sevinçlerinin arttığı tartışılmaz bir gerçektir.

Bu proje çalışması ile görme engelli bireylerin hayattan zevk alma, başarı duygusunu hissetme, kendi yeteneklerini keşfetme gibi psikososyal değerlerin yanı sıra sosyal birey olma duygusunu yakalayabilmelerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.